Nage-no-kata e biografia di Nagaoka Hidekatsu

Biografia di Nagaoka Hidekatsu

biography of Nagaoka Hidekatsu