Kime-shiki di Nagaoka Hidekazu (1876-1952) e Samura Kaichiro (1880-1964)

Sei ryoku-zen’yo kokumintaiku no kata

I Maestri praticano vestiti e in una stanza, a significare che l’allenamento del Sei-ryoku-zen’yo-kokumin-taiku-no-kata può essere fatto dovunque, senza la necessità di gi e tatami.

El Kime-shiki de Nagaoka Hidekazu (1876 – 1952) y Samura Kaichiro (1880 – 1964).

Los Maestros practican vestidos y en una habitación, el que significa que el entrenamiento del Sei-ryoku-zen’yo-kokumin-taiku-no-kata puede ser realizado por todas partes, sin necesitar de gi y de tatami.