Congressi 2006-2007 “il judo e i suoi kata”

 • kito ryu
  Kyto-ryu
 • nage itsutsu
  Analogie tra Nage e Itsutsu-no-kata
 • muyoshi koshiki
  Muyoshi nel Koshiki-no-kata
 • continenti kata
  Attraverso il tempo e i continenti i kata…
 • shi ha ri
  Shu-ha-ri
 • ju no kata
  Studio su Ju-no-kata
 • kime nage
  Una proposta da Kime e Nage-no-kata
 • itsutsu no kata
  Itsutsu-no-kata e lo stile di espressione
 • ju no kata
  Ju-no-kata e corso di randori del sig. Kano
 • decisione kime no kata
  L’utilizzo del Kime-no-kata per la decisione
 • studio ju no kata
  Studio su Nage-no-kata
 • studio sei ryoku
  Il Sei-ryoku del maestro Nagaoka